Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 00:39

Bầy em én
               tin xuân
                          tròn mẩy áo
Hội kênh đầy
                  chân trắng ngấn sông quê
Nắng mười tám
                      má bờ đê con gái
Cây ải cây ai
                  gió sải
                           tóc buông thề
Ông lão trạm bơm
                          miệng o tròn
                                             ria chóp nón
Ô trời
       lòng cổ thụ bỗng tình tang
Máy kéo gặm xứ đồng tơ ơ cỏ
Nghé sắt buồn lưng sáo đá xon xon


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994