Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 09/06/2009 04:33

Có phải vì quá em
Đứng ngồi
              anh vẫn em đôi mặt
Đứng ngồi
              anh vẫn bặt em xa
Từng thớ thịt
Anh sống em trọn hẹn
Chỉ bóng anh
                   ò e
                      xe Văn Điển
                                        một mình
Anh vẫn hôm em
Phố đời đông động
Cửa đèn
          môi men má nắng
Trời mênh chim
Tu huýt yêu


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994