15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Triệu Đỉnh (1 bài)
- Tăng Kỷ (8 bài)
- Lý Cương (1 bài)
- Lý Bính (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/03/2007 19:06 bởi Vanachi
Lã Bản Trung 呂本中 (1084-1145) nguyên tên là Đại Trung 大中, tự Cư Nhân 居仁, hiệu Tử Vi 紫微, người đời gọi là Đông Lai tiên sinh 東萊先生, quê ở Thọ Châu (nay thuộc Huyện Thọ, tỉnh An Huy). Ông làm quan tại triều dưới thời Tĩnh Khang, Thiệu Hưng đời Nam Tống, vì tán thành chủ trương chống Kim, chỉnh đốn triều cương nên bị Tần Cối cách chức.

Tác phẩm có Đông Lai tập, Tử Vi thi thoại. Từ của ông hiện còn 27 bài.