鎮國歸僧(鎮國松林暮紫凝)

鎮國松林暮紫凝,
棲棲行腳戀高僧。
乘盃看盡湖中景,
飛錫如來樓上層。
聖觀鐘回聞隔岸,
仙湖月靜對孤燈。
住持知幾春秋許,
山自依依水自澄。

 

Trấn Quốc quy tăng (Trấn Quốc tùng lâm mộ tử ngưng)

Trấn Quốc tùng lâm mộ tử ngưng,
Thê thê hành cước luyến cao tăng.
Thừa bôi khan tận hồ trung cảnh,
Phi Tích Như Lai lâu thượng tằng.
Thánh quán chung hồi văn cách ngạn,
Tiên hồ nguyệt tĩnh đối cô đăng.
Trụ trì tri kỷ xuân thu hứa,
Sơn tự y y thuỷ tự trừng.

 

Dịch nghĩa

Chốn tùng lâm chùa Trấn Quốc khí chiều ngưng tím,
Mến cảnh đẹp nhà sư chầm chậm bước.
Nâng chén ngắm cảnh hồ xa xa,
Khác nào Phi Tích Như Lai bước lên lầu.
Bên bờ đối diện nghe tiếng chuông đền Quán Thánh,
Trên hồ tiên trăng lặng lẽ đối diện với ngọn đèn lẻ loi
Tuổi tác của sư trụ trì biết là bao nhiêu,
Chỉ có núi vẫn xanh và nước vẫn trong.


Bài thơ này chép trong Thăng Long cổ tích khảo 昇龍古跡考 (A.1820, chưa rõ người soạn và niên đại).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Trấn Quốc tùng lâm sắc tía bày,
Cảnh đẹp thiền sư chậm bước đây.
Nâng chén cảnh hồ ta ngắm hết,
Lên lầu Phi Tích học Như Lai.
Cách bờ Quán Thánh chuông xao động,
Trăng sáng hồ tiên đèn lắt lay.
Trụ trì tuổi tác bao nhiêu vậy,
Núi vẫn như xưa, nước biếc rày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trấn Quốc rừng thông chiều tím ngưng
Lưu luyến cao tăng bước ngập ngừng
Nâng chén cảnh hồ trông xa mãi
Phi tích Như Lai ở thượng tầng
Cách bờ nghe chuông ngân Quán Thánh
Đèn lẻ đối trăng lặng hồ tiên
Trụ trì biết bao xuân thu nhỉ!
Núi vẫn xanh xanh nước vẫn yên

15.00
Trả lời