Nào em phụ nghĩa bỏ chồng,
Bởi chưng Nguyệt Lão mối chỉ tơ hồng xe lơi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004