23/01/2021 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nào em phụ nghĩa bỏ chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:49

 

Nào em phụ nghĩa bỏ chồng,
Bởi chưng Nguyệt Lão mối chỉ tơ hồng xe lơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nào em phụ nghĩa bỏ chồng