Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004