Dẫu rằng da trắng, tóc mây,
Đẹp thì đẹp vậy, dạ này không ưa.
Vợ ta dù có quê mùa,
Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]