Anh Hươu đi chợ Đồng Nai,
Bước qua Bến Nghé, ngóng ai đận đà.


Khảo dị:
Anh Hươu đi chợ Đồng Nai,
Bước qua Bến Nghé, ngồi nhai thịt bò.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970