Anh Hươu đi chợ Đồng Nai,
Bước qua Bến Nghé, ngóng ai đận đà.


Khảo dị:
Anh Hươu đi chợ Đồng Nai,
Bước qua Bến Nghé, ngồi nhai thịt bò.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]