Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu,
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi.
Ra thân tối mặt vùi đầu,
Các chị sung sướng, riêng dâu mẹ hành.
Chê tôi khờ dại không lanh,
Mẹ đào mẹ chưởi, mẹ hành xót xa.
Công trình cha mẹ tôi, sanh đẻ tôi ra,
Gả cho con mẹ còn bù của thêm.
Phải thời chồng vợ trọn niềm,
Sui gia đi lại ấm êm ở đời.
Không nên mỗi đứa một nơi,
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giầu.
Ở chi đây mẹ mắng trước, chưởi sau,
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ đay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]