Nếu mình nhớ không lầm thì bài thơ mà bạn đăng bị thiếu mất một đoạn. Xin bổ sung đầy đủ như sau :

"Bố có người con gái như con
Cũng như con ngay từ thuở lọt lòng gọi một người là bố
Bố có người yêu đắm say từ thuở xưa nào đó
Cũng như con yêu con trai bố bây giờ

Có thể con nhắc lại những điều ấy là thừa
Nhưng con vẫn xin một lần được nói
Vì tình yêu có biết bao thay đổi
Con có thể làm dâu mà cũng có thể không

Những ngày lễ xin bố chớ phiền lòng
Khi anh ấy đến chỗ con không ở nhà chăm sóc bố
Dẫu chúng con có ham vui đến mức nào đi nữa
Cũng không quên nhắc đến bố giờ này

Anh ấy bên con chỉ có tối thứ bảy nay
Nhưng suốt đời anh ở bên cạnh bố
Anh ấy giận dỗi con vì những điều không rõ
Nhưng anh không để bố giận và buồn

Bố đã sinh ra anh ấy cho con
Và chắc rằng cho vài ba người nữa
Đời con gái có mảnh nguyên, mảnh vỡ
Phận làm con, xin thưa bố vài lời."

Xin chào thân ái