19/01/2021 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 13:36

 

Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu
Làm dâu thật khổ từ đầu chí đuôi
Ra thân tối mặt vùi đầu
Các chị sung sướng, riêng dâu mẹ hành
Chê tôi khờ dại không lanh
Mẹ đào mẹ chưởi, mẹ hành xót xa
Công trình cha mẹ tôi, sanh đẻ tôi ra
Gả cho con mẹ còn bù của thêm
Phải thời chồng vợ trọn niềm
Sui gia đi lại ấm êm ở đời
Không nên mỗi đứa một nơi
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giầu
Ở chi đây mẹ mắng trước, chưởi sau
Ngày nào mẹ cũng cứ nghèo giàu mẹ đay
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu