Áo dài đứt nút còn khuy,
Gái kia quá lứa lỡ thì hết duyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]