Áo dài đứt nút còn khuy,
Gái kia quá lứa lỡ thì hết duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001