Bình sinh thích rượu, không mê,
Ham được rót ít nhưng chê rót đầy.
Kê Nguyễn chắc biết điều nầy,
Chỉ thương ai mãi suốt ngày say sưa.

tửu tận tình do tại