20/05/2022 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu
飲酒

Tác giả: Khương Đặc Lập - 姜特立

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 20:33

 

Nguyên tác

平生嗜酒不耽酒,
不愛深斟愛淺斟。
嵇阮詎能知此味,
可憐一世只醺沈。

Phiên âm

Bình sinh thị tửu bất đam tửu,
Bất ái thâm châm ái thiển châm.
Kê Nguyễn[1] cự năng tri thử vị,
Khả liên nhất thế chỉ huân trầm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bình sinh thích rượu, không mê,
Ham được rót ít nhưng chê rót đầy.
Kê Nguyễn chắc biết điều nầy,
Chỉ thương ai mãi suốt ngày say sưa.
[1] Kê Khang 嵇康 và Nguyễn Tịch 阮籍 thời Tam Quốc, hai trong bảy người thuộc Trúc Lâm thất hiền 竹林七賢.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Đặc Lập » Ẩm tửu