Diều đói kêu bạn trên cây,
Chim sẻ cóng lạnh gọi bầy rào thưa.
Nặng nề tĩnh lạnh vườn trưa,
Trời như sắp đổ tuyết mưa xuống rồi.

tửu tận tình do tại