Sống phải giúp lẫn nhau
Lẽ tự nhiên là thế
Nhưng lừa nọ ích kỷ
Bo bo chỉ biết mình
Nó cho rằng bản thân
Chẳng cần đến ai giúp
Nên cũng thường lạnh phớt
Quay lưng lại mọi người
Cùng một ông chủ nuôi
Còn có con chó nữa
Hàng ngày chủ đi chợ
Cả hai con được đi
Con nào làm việc gì
Chủ phân công rõ việc
Một hôm đường xa mệt
Chủ cho nghỉ dọc đường
Lừa tha hồ gặm cỏ
Ông chủ mệt nằm đó
Chợp mắt một giấc dài
Lừa no cỏ thảnh thơi
Còn chó thì quá đói

Chó đến bên lừa gọi:
"Hạ thấp giỏ trên lưng
Cho tôi lấy bên trong
Khẩu phần như thường lệ"
Lừa mải ăn thây kệ
Lạnh lùng bảo chó rằng:
"Mong bạn hãy vui lòng
Ráng chờ ông chủ dậy
Có đói một chút đấy
Nhưng khỏi phiền mọi người"
Ngay sau lúc đó thôi
Một con sói xông lại
Lừa bối rối sợ hãi
Gọi chó đến cứu mình
Chó lạnh lùng nói rằng:
"Mong bạn hãy vui lòng
Ráng chờ ông chủ dậy
Cũng khá nguy hiển đấy
Nhưng khỏi phiền mọi người"

Lừa chết vì ích kỷ
Phút chót nó muốn chừa
Nhưng than ôi quá muộn
Câu chuyện này kết luận:
Phải giúp đỡ lẫn nhau!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)