Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Alexander Pope (1 bài)
- Andrew Marvell (1 bài)
- John Suckling (1 bài)
- John Milton (1 bài)
- George Herbert (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (1 bài)
Tạo ngày 03/02/2019 21:35 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/02/2019 22:04 bởi hongha83
Isaac Watts (1674-1748) sinh ở Southampton và mất ở Stoke Newington, Anh quốc. Ông là mục sư Kitô giáo người Anh, nhà viết thánh ca, nhà thần học và nhà logic học. Ông là nhà viết thánh ca nổi tiếng với khoảng 750 bài thánh ca. Ông được công nhận là “Cha đẻ thánh ca Anh ngữ”. Nhiều bài thánh ca của ông vẫn được sử dụng cho đến ngày nay và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.