Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- John Milton (1 bài)
- Richard Lovelace (1 bài)
- Andrew Marvell (1 bài)
- George Herbert (1 bài)
- Robert Herrick (3 bài)
Tạo ngày 21/11/2008 03:28 bởi hongha83
John Suckling (1609-1642) nhà thơ, nhà viết kịch Anh thế kỷ 17. Học Đại học Wesminter Trinity ở Cambridge. Từng đi lính trong những năm 1631-1632. Cư trú ở nhiều nơi: Rouen Whitton, Twickenham, Middlesex (1609); Paris (1641). Chết do tự vẫn, được chôn cất tại nhà thờ Tin Lành ở Paris (Pháp).

Tác phẩm:
- Sessions of the Poets (tiểu luận, 1637)
- Aglaura, 1638
- Brennoralt (kịch, 1642)
- The Goblins (kịch, 1646)
- Fragmenta Aurea (văn xuôi, 1646)
- The last remains (thơ và thư từ)

Nguồn:
1. http://rpo.library.utoronto.ca/poet/316.html
2. http://www.litencyc.com/p...olist=true&exact=true