Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2006 12:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/09/2008 20:51

次寶慶寺壁間題

荒草殘煙野思多,
南樓北館夕陽斜。
春無主惜詩無料,
愁絕東風幾樹花。

 

Thứ Bảo Khánh tự bích gian đề

Hoang thảo tàn yên dã tứ đa,
Nam lâu Bắc quán tịch dương tà.
Xuân vô chủ tích thi vô liệu,
Sầu tuyệt đông phong kỷ thụ hoa.

 

Dịch nghĩa

Cỏ hoang khói nhạt, tứ quê chan chứa,
Lầu Nam quán Bắc dưới bóng chiều tà.
Tiếc thay cảnh xuân không có chủ, thơ không có nguồn thơ,
Mấy cây hoa buồn bã trước gió xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Chan chứa màu quê khói nhạt đồng
Lầu Nam quán Bắc ánh dương lồng
Tiếc xuân không chủ, thơ không hứng
Hoa chỉ thêm sầu nhớ gió đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Khói nhạt đồng hoang quê lắm vẻ,
Lầu Nam quán Bắc, xế vừng hồng.
Thơ không thi liệu, xuân không chủ,
Mấy cội hoa sầu nhớ gió Đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Cỏ dại mây mù tứ nảy ra,
Lầu Nam quán Bắc bóng chiều tà.
Xuân không chủ tiếc thơ không giỏi,
Buồn rứt gió đông mấy khóm hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tình quê đậm cỏ hoang khói nhạt
Bóng chiều tà quán bắc lầu nam
Thơ không hứng tiếc xuân vô chủ
Mấy cây hoa sầu gió xuân tàn

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói nhạt đồng hoang dạ chứa chan
Bóng chiều soi quán bắc lầu nam
Thơ không thi hứng xuân không chủ
Mấy nhánh hoa sầu nhớ gió đông

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói nhạt cỏ hoang ý chứa chan,
Chiều tà trên quán Bắc lầu Nam.
Tiếc xuân không chủ, không thi hứng,
Mấy nhánh hoa buồn trước gió xuân.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tình quê khói nhạt cỏ hoang,
Chiều trên quán Bắc lầu Nam bóng tà.
Xuân không chủ, thi hứng xa,
Hoa buồn trước gió xuân qua mấy cành.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Tình quê man mác mầu sương cỏ
Quán Bắc lầu Nam nhuộm nắng tà
Thơ không tài liệu, xuân không chủ
Buồn nhớ đông phong, lũ cỏ hoa.

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Cỏ dại khói tàn, quê lắm vẻ
Lầu Nam quán Bắc nắng chiều buông
Tiếc thơ không ý, xuân không chủ
Bao cội hoa buồn mất gió Đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời