Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2008 12:06

答李太宗心願之問其一

法本如無法,
非有亦非空。
若人知此法,
眾生與佛同。

 

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1

Pháp bản như vô pháp,
Phi hữu diệc phi không.
Nhược nhân tri thử pháp,
Chúng sinh dữ Phật đồng.

 

Dịch nghĩa

Thế giới hiện tượng vốn như không có,
Chẳng phải là có, cũng chẳng phải là không.
Nếu người ta hiểu được cái nguyên lý ấy,
Thì chúng sinh cũng đồng nhất với Phật.


Theo Thiền uyển tập anh, một hôm trong hội lớn thết tiệc chay các tăng lữ, vua Lý Thái Tông hỏi về tâm nguyện của Phật, Huệ Sinh ứng khẩu trả lời bằng bài thơ này, được vua rất khen ngợi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Pháp tướng vốn như không có pháp,
Mơ màng như có lại như không.
Pháp này ví có người am hiểu,
Thế tục, Như lai một chữ đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tưởng rằng Pháp có mà không,
Hỏi rằng cái Có, cái Không khác gì?
Lí đơn giản, lẽ huyền vi,
Một khi giác ngộ, khác gì Phật đâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thế giới vốn hư ảo
Chẳng có cũng chẳng không
Nếu người hiểu lý ấy
Chúng sinh Phật tương đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Pháp vốn như không pháp
Không có cũng không không
Nhược bằng hay pháp đó
Chúng sinh với Phật đồng

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Pháp vốn thật không pháp
Không có cũng không không
Nếu tường chân lý đó
Chúng sinh cùng Phật đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế gian hiện tượng có như không,
Chẳng phải có mà chẳng phải không.
Người nếu hiểu thông nguyên lý ấy,
Chúng sinh cùng với Phật hoà đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế gian hiện tượng có, không,
Chẳng là cái có, chẳng lồng cái không.
Hiểu nguyên lý ấy nếu thông,
Chúng sinh với Phật hoà đồng cùng nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Pháp vốn là vô pháp,
Có không, không cũng không.
Nếu như hiểu được thế,
Người với Phật hoà đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời