Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 12:09

水火其一

水火日相參,
由來未可談。
報君無處所,
三三又三三。

 

Thuỷ hoả kỳ 1

Thuỷ hoả nhật tương tham,
Do lai vị khả đàm.
Báo quân vô xứ sở,
Tam tam hựu tam tam.

 

Dịch nghĩa

Nước, lửa ngày ngày thâm nhập lẫn nhau,
Nguồn gốc của chúng không thể bàn đến được.
Báo cho anh biết chúng không có xứ sở,
(Mà chỉ là) cái “nhất như” và cái “nhất như” mà thôi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thuỷ hoả ngày ngày tham hợp lại
Do lai, khó nói cội nguồn đâu.
Chớ lo mải miết tìm nơi chốn,
Một mối chân như, rất nhiệm màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Ngày ngày thuỷ hoả tương giao,
Ngọn nguồn ai biết thế nào mà tra ?
Mỏi mòn muốn giải cho ra,
Mà không biết thảy đều là hư không ...

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước lửa ngày ngày hợp với nhau
Xưa nay khó giải ý cao sâu
Cội nguồn chẳng có đừng truy vấn
Một lẽ chân như chẳng khác đâu

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Nước lửa ngày thường hỏi nhau
Nguyên do chưa biết vì đâu mà bàn
Đáp anh nơi chốn chẳng rành
Tam tam rồi lại cũng đành tam tam


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước, lửa ngày ngày thâm nhập nhau,
Ngọn nguồn của chúng chưa bàn đâu.
Báo anh xứ sở chúng không có,
Một lẽ chân như rất nhiệm mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời