08/07/2022 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1
答李太宗心願之問其一

Tác giả: Huệ Sinh thiền sư - 惠生禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2008 12:06

 

Nguyên tác

法本如無法,
非有亦非空。
若人知此法,
眾生與佛同。

Phiên âm

Pháp bản như vô pháp,
Phi hữu diệc phi không.
Nhược nhân tri thử pháp,
Chúng sinh dữ Phật đồng.

Dịch nghĩa

Thế giới hiện tượng vốn như không có,
Chẳng phải là có, cũng chẳng phải là không.
Nếu người ta hiểu được cái nguyên lý ấy,
Thì chúng sinh cũng đồng nhất với Phật.

Bản dịch của Nam Trân

Pháp tướng vốn như không có pháp,
Mơ màng như có lại như không.
Pháp này ví có người am hiểu,
Thế tục, Như lai một chữ đồng.
Theo Thiền uyển tập anh, một hôm trong hội lớn thết tiệc chay các tăng lữ, vua Lý Thái Tông hỏi về tâm nguyện của Phật, Huệ Sinh ứng khẩu trả lời bằng bài thơ này, được vua rất khen ngợi.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huệ Sinh thiền sư » Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1