Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Trương Kế (1)

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/09/2016 22:53

酬張繼

悵望南徐登北固,
迢遙西塞望東關。
落日臨川問音訊,
寒潮惟帶夕陽還。

 

Thù Trương Kế

Trướng vọng Nam Từ đăng Bắc Cố,
Điều dao Tây Tái vọng Đông Quan.
Lạc nhật lâm xuyên vấn âm tấn,
Hàn triều duy đái tịch dương hoàn.

 

Dịch nghĩa

Buồn bã nhìn cảnh vật Nam Từ, nhìn lên núi Bắc Cố,
Xa xa thấy núi Tây Tái và ải Đông Quan.
Trời chiều, nhìn xuống bến sông xem có chuyện chi lạ,
Chỉ thấy nước triều lạnh đội mặt trời lặn trở lại.


Nguồn: Tân dịch Đường nhân tuyệt cú tuyển, Biện Hiếu Huyên, Tam Dân thư cục, Đài Bắc, 2002

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn Nam Từ nhìn lên Bắc Cố
Tây Tái xa, ải nhỏ Đông Quan
Nhìn sông chuyện lạ dò thăm
Chỉ dòng triều thuỷ lạnh căm chiều về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Buồn ngắm Nam Từ lên Bắc Cố
Xa xa Tây Tái hướng Đông Quan
Bến sông chiều tối dò thăm chuyện
Con nước lạnh lùng nhuộm bóng dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Leo Bắc Cố Nam Từ ngóng sang
Xa xa Tây Tái ải Đồng Quan.
Buổi chiều nhìn xuống sông tìm hỏi
Triều lạnh ánh trời nhuộm nước loang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn trông Bắc Cố, qua Nam Từ,
Tây Tái, Đông Quan thấy tít mù.
Chiều xuống bến sông xem chuyện lạ,
Mặt trời lặn đội nước triều thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời