28/09/2022 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Trương Kế
酬張繼

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/09/2016 22:53

 

Nguyên tác

悵望南徐登北固,
迢遙西塞望東關。
落日臨川問音訊,
寒潮惟帶夕陽還。

Phiên âm

Trướng vọng Nam Từ[1] đăng Bắc Cố[2],
Điều dao Tây Tái[3] vọng Đông Quan[4].
Lạc nhật lâm xuyên vấn âm tấn,
Hàn triều duy đái tịch dương hoàn.

Dịch nghĩa

Buồn bã nhìn cảnh vật Nam Từ, nhìn lên núi Bắc Cố,
Xa xa thấy núi Tây Tái và ải Đông Quan.
Trời chiều, nhìn xuống bến sông xem có chuyện chi lạ,
Chỉ thấy nước triều lạnh đội mặt trời lặn trở lại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn Nam Từ nhìn lên Bắc Cố
Tây Tái xa, ải nhỏ Đông Quan
Nhìn sông chuyện lạ dò thăm
Chỉ dòng triều thuỷ lạnh căm chiều về.
Nguồn: Tân dịch Đường nhân tuyệt cú tuyển, Biện Hiếu Huyên, Tam Dân thư cục, Đài Bắc, 2002
[1] Tên châu, nay trong huyện Trấn Giang tỉnh Giang Tô.
[2] Tên núi ở phía bắc châu Nam Từ.
[3] Tên núi nay ở phía tây nam huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang.
[4] Tên ải nay ở phía tây nam núi Nhu Tu, huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Thù Trương Kế