Cái nghèo làm luỵ cái thân ai?
Có thấu hay chăng? hỡi chú Trời?
Báo viết, không cho thiên hạ đọc,
Thơ mần, chỉ để mình ngâm chơi.
Em trai học dở, âu đành vậy,
Bạn gái, yêu nhiều cũng chịu thôi!
Túng thiếu cũng đành dè dặt vậy,
[...]


Bản in thiếu một câu ở cuối.

Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 112