Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 06:19

Tớ ví trời thương có được giàu,
Chẳng thèm mua ruộng, chẳng mua trâu.
Con, cho du lịch khắp thế giới,
Vợ, cưới tung thiên toàn ả đầu.
Sách cổ, sách kim, thu lấy hết,
Thằng khôn, thằng đại, mặc ghen nhau.
Thơ tiên, rượu thánh chơi kỳ thích,
Đến chết thì thôi, chẳng biết sầu.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 112