Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 07:05

Sống mãi đàn ngây nó ước ao!
Thế mà muốn chết có thằng tao.
Mũ vàng, ấn ngọc không màng tưởng,
Nước Nhược, non Bồng những khát khao.
Chín suối đã yên hồn bất diệt,
Ba sinh thôi hết chuyện tầm phào.
Trời cao ắt muốn tìm trao mạng.
Đố biết Ia chơi phiếm chỗ nào?


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 124