Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 06:15

Làm khi điên

Thiên hạ chưa yên tớ chửa già,
Căm phuờng hung bạo muốn can qua.
Nhe nanh gấu giữ chưa no bụng,
Giương vuốt hùm thiêng chực nhảy ra.
Mặt biển Thái Bình con sóng vỗ,
Sườn non Phú Sĩ mặt trời tà.
Cứu đời ai kẻ tài hơn chúng?
Ngó lại ngàn xưa, dễ một ta!


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 112