29/05/2022 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghèo

Tác giả: Hoàng Ngọc Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2021 06:17

 

Cái nghèo làm luỵ cái thân ai?
Có thấu hay chăng? hỡi chú Trời?
Báo viết, không cho thiên hạ đọc,
Thơ mần, chỉ để mình ngâm chơi.
Em trai học dở, âu đành vậy,
Bạn gái, yêu nhiều cũng chịu thôi!
Túng thiếu cũng đành dè dặt vậy,
[...]
Bản in thiếu một câu ở cuối.

Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 112

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Ngọc Giao » Nghèo