Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 23:07

Bảo phải thời em sớm liệu nghe,
Lau son, rũ phấn sạch mà về.
Bầy phông xếp cảnh đời mai mỉa,
Vẽ mặt ra hề chúng giễu chê.
Dầu sắm vua quan vai hống hách,
Hơn gì sen, quít kiếp ê chề.
Sẵn tiền anh đã dành cho đó,
Chim lấy con mèo, đủ sướng mê.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 111