竹枝詞其一

撐崖拄谷蝮蛇愁,
入箐攀天猿掉頭。
鬼門關外莫言遠,
五十三驛是皇州。

 

Trúc chi từ kỳ 1

Sinh nhai trú cốc phúc xà sầu,
Nhập thiến phàn thiên viên điệu đầu.
Quỷ Môn quan ngoại mạc ngôn viễn,
Ngũ thập tam dịch thị Hoàng Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sinh nhai hẽm núi buồn rắn hổ,
Rừng trúc nhìn lên vượn bỡn đầu.
Đừng nói rằng xa ngoài ải Quỷ,
Năm mươi ba trạm đó Hoàng Châu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hang núi sinh nhai rắn hổ sầu,
Nhìn lên rừng trúc vượn lay đầu.
Quỷ môn đừng nói xa ngoài ải,
Năm chục thêm ba trạm Hoàng Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời