14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 08:07

村舍其一

自翦青莎織雨衣,
南峰煙火是柴扉。
萊妻早起蒸藜熟,
童子遙迎種豆歸。
魚下碧潭當鏡躍,
鳥還青嶂拂屏飛。
花時未免人來往,
欲買嚴光舊釣磯。

 

Thôn xá kỳ 1

Tự tiễn xuân sa chức vũ y,
Nam phong yên hoả thị sài phi.
Lai thê tảo khởi chưng lê thục,
Đồng tử dao nghinh chủng đậu qui.
Ngư hạ bích đàm đương kính dược,
Điểu hoàn thanh chướng phất bình phi.
Hoa thời vị miễn nhân lai vảng,
Dục mãi Nghiêm Quang cựu điếu ky.

 

Dịch nghĩa

Tự mình cắt cỏ sa mùa xuân, may áo mưa
Khói lửa ở xóm nam chính là chỗ cửa nghèo
Vợ ở trên núi dậy sớm, nấu chín canh rau lê
Trẻ nhỏ từ xa ra đón ta trồng đậu trở về
Cá lặn dưới đầm biếc, nhảy lên trên mặt tấm gương
Chim trở về núi xanh, bay lướt chạm bình phong
Trong mùa hoa, chưa thoát khỏi có người qua, kẻ lại
Muốn mua ghềnh đá ngồi câu xưa của Nghiêm Quang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cỏ xuân cắt lấy áo tơi may,
Khói lửa thôn nam cổng gỗ nay
Dậy sớm nấu canh, đà vợ đó
Đón mình trồng đậu có con đây
Cá chìm đầm biếc trên gương nhảy
Chim lại non xanh, chạm chướng bay
Chưa thoát mùa hoa, người đến viếng
Ghềnh Nghiêm Quang cũ, muốn mua ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tự cắt cỏ sa kết áo tơi
Đồi nam khói lửa, cửa nghèo thôi!
Rau lê dậy sớm vợ đà nấu
Tỉa đậu đi về con đón cười.
Cá dưới đầm xanh quẩy mặt nước
Chim về núi xám bay ngăn trời!
Mùa hoa chưa dứt người qua lại
Mua chốn Nghiêm Quang trước vẫn ngồi!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lá sa, cắt bện áo tơi,
Thôn Nam, khói, lửa ở nơi cửa rào.
Canh lê vợ nấu hồi nào,
Đón ta trồng đậu gò cao về rồi.
Đáy đầm cá nhẩy gương trời,
Chim bay đầu núi về nơi xanh rì.
Mùa hoa kẻ đến người đi,
Nghiêm Quang, đá ấy ngại gì không mua...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kết áo tơi, cỏ sa tự cắt
Nhà xóm nam lửa bếp cửa cây
Canh lê vợ nấu sớm mai
Con đi lấy đậu giống quay về liền
Cá lặn rồi phóng lên mặt nước
Chim bay qua chạm bức bình phong
Vườn hoa chưa miễn người thăm
Muốn mua ghềnh đá Nghiêm Quang từng ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tự cắt sa xuân kết áo mưa
Xóm nam lửa khói, cửa rào thưa
Đun canh chín sớm, nhà lo dậy
Trồng đậu về xa, trẻ đón ngừa
Cá lặn đầm xanh ngoi kinh snhary
Chim qua núi biếc chạm bình đưa
Mùa hoa dễ thoát người lui tới
Muốn chuốc ghềnh câu Nghiêm Tử xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời