18/09/2021 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn xá kỳ 1
村舍其一

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 08:07

 

Nguyên tác

自翦青莎織雨衣,
南峰煙火是柴扉。
萊妻早起蒸藜熟,
童子遙迎種豆歸。
魚下碧潭當鏡躍,
鳥還青嶂拂屏飛。
花時未免人來往,
欲買嚴光舊釣磯。

Phiên âm

Tự tiễn xuân sa chức vũ y,
Nam phong yên hoả thị sài phi.
Lai thê tảo khởi chưng lê thục,
Đồng tử dao nghinh chủng đậu qui.
Ngư hạ bích đàm đương kính dược,
Điểu hoàn thanh chướng phất bình phi.
Hoa thời vị miễn nhân lai vảng,
Dục mãi Nghiêm Quang cựu điếu ky.

Dịch nghĩa

Tự mình cắt cỏ sa mùa xuân, may áo mưa
Khói lửa ở xóm nam chính là chỗ cửa nghèo
Vợ ở trên núi dậy sớm, nấu chín canh rau lê
Trẻ nhỏ từ xa ra đón ta trồng đậu trở về
Cá lặn dưới đầm biếc, nhảy lên trên mặt tấm gương
Chim trở về núi xanh, bay lướt chạm bình phong
Trong mùa hoa, chưa thoát khỏi có người qua, kẻ lại
Muốn mua ghềnh đá ngồi câu xưa của Nghiêm Quang.

Bản dịch của Trần Trọng San

Cỏ xuân cắt lấy áo tơi may,
Khói lửa thôn nam cổng gỗ nay
Dậy sớm nấu canh, đà vợ đó
Đón mình trồng đậu có con đây
Cá chìm đầm biếc trên gương nhảy
Chim lại non xanh, chạm chướng bay
Chưa thoát mùa hoa, người đến viếng
Ghềnh Nghiêm Quang cũ, muốn mua ngay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Thôn xá kỳ 1