Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 20:30

山行逢樵者

鶴髮童顔歌負薪,
衣襟不染一凡塵。
擔頭幾點桃花片,
恐是當年避世人。

 

Sơn hành phùng tiều giả

Hạc phát đồng nhan ca phụ tân,
Y khâm bất nhiễm nhất phàm trần.
Đam đầu kỷ điểm đào hoa phiến,
Khủng thị đương niên tị thế nhân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gánh củi hát, trẻ người tóc trắng,
Quần áo đơn chẳng tí bụi trần.
Ở hai đầu hoa đào vài mảnh,
Chắc năm xưa người lánh thế nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trẻ người gánh củi tóc phai dần,
Ca hát áo như chẳng bụi trần.
Vài mảnh hoa đào hai phía gánh,
Chắc năm xưa lánh chốn trần gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời