44.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ trong tù (209)

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 15:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/07/2021 11:00

難友原主任L

國家重托鎮邊陲,
胡乃忘公只顧私。
銻礦常從邊界去,
金錢爐裡鑄囚詩。

 

Nạn hữu nguyên chủ nhiệm L

Quốc gia trọng thác trấn biên thuỳ,
Hồ nãi vong công chỉ cố tư?
Đễ khoáng thường tòng biên giới khứ,
Kim tiền lô lý chú tù thi.

 

Dịch nghĩa

Nhà nước giao cho trọng trách coi giữ biên thuỳ,
Sao lại quên việc công, chỉ lo việc tư?
Quặng “ăngtimoan” thường tuồn qua biên giới,
Bởi thế, lò đúc tiền mới đúc ra bài thơ tù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân, Huệ Chi

Quốc gia phó thác giữ biên khu,
Sao nhãng việc công, mải việc tư?
Quặng thiếc chuồn qua biên giới sạch,
Nên lò đúc bạc... đúc thơ tù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Quốc gia giao giữ biên khu
Việc công xao nhãng, việc tư chuyên cần
Qua biên, quặng thiếc bị tuồn
Nên lò đúc bạc… đúc luôn thơ tù!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời