夜半

睡時都像純良漢,
醒後才分善惡人。
善惡原來無定性,
爹由教育的原因。

 

Dạ bán

Thụy thì đô tượng thuần lương hán,
Tỉnh hậu tài phân thiện, ác nhân;
Thiện, ác nguyên lai vô định tính,
Đa do giáo dục đích nguyên nhân.

 

Dịch nghĩa

Lúc ngủ, mọi người đều có vẻ thuần hậu,
Tỉnh dậy, mới phân biệt rõ người thiện kẻ ác;
Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu,
Phần lớn đều do giáo dục mà nên.


Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trong lúc ngủ người người thuần phác
Khi tỉnh ra kẻ ác người lành
Ác lành vốn chẳng trời sanh
Đều do giáo dục mới nên tính tình.

Nhất Nguyên
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngủ thì ai cũng thiện lương
Tỉnh ra kẻ dữ người hiền rõ thôi
Dữ hiền đâu phải tính trời
Cũng do giáo dục nên rồi khác nhau

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời