28/05/2024 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ bán
夜半

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 19:43

 

Nguyên tác

睡時都像純良漢,
醒後才分善惡人。
善惡原來無定性,
多由教育的原因。

Phiên âm

Thuỵ thì đô tượng thuần lương hán,
Tỉnh hậu tài phân thiện, ác nhân;
Thiện, ác nguyên lai vô định tính,
Đa do giáo dục đích nguyên nhân.

Dịch nghĩa

Lúc ngủ, mọi người đều có vẻ thuần hậu,
Tỉnh dậy, mới phân biệt rõ người thiện kẻ ác;
Thiện, ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu,
Phần lớn đều do giáo dục mà nên.

Bản dịch của Nam Trân

Ngủ thì ai cũng như lương thiện,
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;
Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,
Phần nhiều do giáo dục mà nên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Dạ bán