半路搭船赴邕

乘舟順水往邕寧,
脛吊船欄似絞刑。
兩岸鄉村稠密甚,
江心漁父釣船輕。

 

Bán lộ đáp thuyền phó Ung

Thừa chu thuận thủy vãng Ung Ninh
Hĩnh điếu thuyền lan tự giảo hình
Lưỡng ngạn hương thôn trù mật thậm
Giang tâm ngư phủ điếu thuyền khinh.

 

Dịch nghĩa

Đáp thuyền xuôi dòng đi Ung Ninh,
Chân bị treo lên giàn thuyền như tội hình treo cổ;
Làng xóm hai bên sông thật là đông đúc,
Giữa lòng sông, thuyền câu của ông chài lướt nhẹ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh,
Lủng lẳng chân treo tựa giảo hình;
Làng xóm ven sông đông đúc thế,
Thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

"Tháp" hay :Đáp"

Trong tiêu đề bài có dùng từ "搭", từ này có hai phiên âm là "đáp" hoặc "tháp", tháp nghĩa là rờ mó, sờ soạng; đáp thì có nhiều nghĩa hơn trong đó có cả nghĩa đạp xe, đáp thuyền. Vì thế, nên sửa lại phiên âm thành đáp thì hơn.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Đáp thuyền xuôi tới Ung Ninh
Trên giàn như xử giảo hình: chân treo
Xóm sông tấp nập làm sao!
Giữa dòng, lướt nhẹ thuyền câu bác chài.

33.67
Trả lời