33.67
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: vĩnh biệt (19)

Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2008 07:33

Rondel de l’adieu

Partir, c’est mourir un peu,
C’est mourir à ce qu’on aime :
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.

C’est toujours le deuil d’un voeu,
Le dernier vers d’un poème :
Partir c’est mourir un peu.
Et l’on part, et c’est un jeu,

Et jusqu’à l’adieu suprème
C’est son âme que l’on sème,
Que l’on sème à chaque adieu :
Partir, c’est mourir un peu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vương Tứ Ba

Đi là chết ở trong lòng một ít
Chết cho gì mình yêu dấu trong đời
Mình để lại một ít mình thân thiết
Ở mọi nơi và mọi lúc không ngơi

Đó là cái tang của mong ước mà thôi
Là câu cuối của một bài thơ đẹp
Đi là chết ở trong lòng một ít
Mình ra đi, đấy là một trò chơi

Và cho tới lần cuối cùng vĩnh biệt
Chính hồn mình mình gieo rắc cho người
Mình gieo rắc trong mỗi lần tạm biệt
Đi là chết ở trong lòng một ít

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

Rondel de l''adieu

Partir, c''est mourir un peu,
C''est mourir à ce qu''on aime:
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.

C''est toujours le deuil d''un voeu,
Le dernier vers d''un poème:
Partir c''est mourir un peu.
Et l''on part, et c''est un jeu,

Et jusqu''à l''adieu suprème
C''est son âme que l''on sème,
Que l''on sème à chaque adieu:
Partir, c''est mourir un peu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tự Lập

Ra đi, nghĩa là chết một ít
Chết cho những gì yêu thương:
Ta gửi một chút ta ở lại
Mỗi nơi mỗi phút trên đường.

Luôn là lễ tang của một niềm ước nguyện,
Là câu thơ kết thúc một bài thơ:
Ra đi nghĩa là chết một ít
Nhưng ta vẫn ra đi, như vào một cuộc chơi,

Cho đến lần giã từ sau chót
Đem hồn mình gieo gửi ở muôn nơi,
Gieo gửi ở mỗi lời giã biệt:
Ra đi, nghĩa là chết một ít.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Đi là chết ở trong lòng một ít.
Nỗi chết riêng mang cho người đắm yêu thương:
Còn để lại chút gì như thể vấn vương.
Trong mỗi giờ, mỗi nơi, mỗi bước.

Là mãi mãi của cái tang nguyện ước.
Là câu thơ cuối cùng của một bài thơ:
Đi là chết ở trong lòng một ít.

Cho mỗi phần chia xa, cũng là một cuộc chơi.
Cho đến ngày ly biệt cuối trời.
Còn gieo lại trong hồn ai da diết
Còn gieo lại qua mỗi lần từ biệt:
Đi là chết ở trong lòng một ít...

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thị Thật

Đi là chết ở trong lòng một ít
Cho những gì ta yêu mến thiết tha
Bởi một phần trong sâu thẳm hồn ta
Luôn nằm lại những nơi ta khăng khít.

Đi là dứt bỏ cầu mong vấn vít,
Là lời cuối cùng của một bài ca:
Một cuộc chơi mù mịt của đời ta
Đi là chết ở trong lòng một ít.

Cho tới chuyến đi cuối cùng li biệt
Ta chôn phần còn lại của hồn ta:
Một phần đã chôn mỗi bận chia xa
Đi là chết ở trong lòng một ít.

53.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ra đi là để chết dần,
Chết đi những thứ ân cần ta yêu:
Đời ta bỏ lại ít nhiều
Khi nao và ở chốn phiêu du nào.

Là tang tóc của ước ao,
Là dòng sau cuối kết vào bài thơ:
Ra đi là chết vật vờ.
Lìa xa, và đó là trò tiêu dao,

Lúc từ ly chẳng thể nào
Những gì còn lại gieo vào hồn ta,
Ta gieo mỗi bận chia xa:
Ra đi là chết trong ta dần mòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời