15.00
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jean Moréas (6 bài)
- Auguste Dorchain (1 bài)
- Arthur Rimbaud (29 bài)
- Albert Samain (4 bài)
- Paul Bourget (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/05/2008 07:13 bởi hongha83
Edmond Haraucourt (18/10/1856 - 17/11/1941) sinh tại Bourmont (Haute-Marne) và mất tại Paris. Ông là nhà thơ và nhà tiểu thuyết Pháp, đồng thời còn là nhà soạn nhạc, người soạn lời bài hát, nhà báo, tác giả kịch bản và là quản đốc bảo tàng.

Tác phẩm:
- Cô đơn (tiểu thuyết thơ, 1890)
- Thơ chọn lọc (Choix de poésies,1922)
- Nỗi sợ (La peur, 1907)