Jean Moréas (1856-1910) là nhà thơ Pháp sinh ra và lớn lên ở Hy Lạp. Ông định cư ở Paris vào các năm 1875 và 1884.  Năm 1886, ông đã viết bản Tuyên ngôn của trường phái Tượng trưng, sau ông tách khỏi trường phái này (1890) để thành lập trường phái Romain, trở lại với lối diễn đạt rõ ràng, sáng sủa thep thi pháp cổ điển, sáng tác những Stances nói về tình yêu quê hương, thiên nhiên với những tình cảm dạt dào, diễn tả một cách đơn giản và tinh tế.

Tác phẩm:
- Stances (1893)