Trong lò củi đang cháy
Củi đen, ngọn lửa hồng
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu

Giá lò hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Tưởng đàn ong lúc nhúc

Là Quá khứ, Quá khứ
Khóc tình yêu chết rồi
Hạnh phúc theo ngày trôi
Lên giọng ca buồn bã

Bên giá hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Hết đàn ong lúc nhúc

Trong lò tắt lửa đỏ
Còn chất đầy củi đen
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)