Tại nguồn nước trong mát
Dưới bóng một cây dương
Tại nguồn nước trong mát
Một kỵ sĩ dừng chân

Con ngựa đen của chàng
Trắng vì bụi và bọt
Trắng xoá từ cái đuôi
Đến bờm ngựa mệt nhọc

Tại nguồn nước trong mát
Dưới bóng một cây dương
Tại nguồn nước trong mát
Một kỵ sĩ dừng chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)