Lá ơi mưa lạnh hoàng hôn
Gió đưa lướt má ru hồn khách thơ
Tin đưa lời kín dặn dò
Bên tai xào xạc lá khô gợi sầu

Tiếc thu thân lá dãi dầu
Mưa sa một giọt nặng tàu lá rơi
Rơi trên trán nặng tuổi trời
Mỗi ngày mỗi cúi trông vời mồ sâu

Lá buồn gió thổi về đâu
Dành cho vườn cũ bóng sầu lá thu
Giục hồn mặc tưởng trầm tư
Số phần ngỏ cánh thiên cơ đã tường


- Bài thơ trên được trích trong tập sách “Đoản thi thứ bảy” (Le Septième Livre des Stances) in năm 1920 của Jean Moréas

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)