29/06/2022 16:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoản thi (12)
Stances (12)

Tác giả: Jean Moréas

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2018 17:23

 

Nguyên tác

Par ce soir pluvieux, es-tu quelque présage,
Un secret avertissement,
O feuille, qui me viens effleurer le visage
Avec ce doux frémissement?

L’Automne t’a flétrie et voici que tu tombes,
Trop lourde d’une goutte d’eau;
Tu tombes sur mon front que courbent vers les tombes
Les jours amassés en fardeau.

Ah! passe avec le vent, mélancolique feuille
Qui donnais ton ombre au jardin!
Le songe où maintenant mon âme se recueille
Ouvre les portes du destin.

Bản dịch của Phạm Bạch Lĩnh

Lá ơi mưa lạnh hoàng hôn
Gió đưa lướt má ru hồn khách thơ
Tin đưa lời kín dặn dò
Bên tai xào xạc lá khô gợi sầu

Tiếc thu thân lá dãi dầu
Mưa sa một giọt nặng tàu lá rơi
Rơi trên trán nặng tuổi trời
Mỗi ngày mỗi cúi trông vời mồ sâu

Lá buồn gió thổi về đâu
Dành cho vườn cũ bóng sầu lá thu
Giục hồn mặc tưởng trầm tư
Số phần ngỏ cánh thiên cơ đã tường
- Bài thơ trên được trích trong tập sách “Đoản thi thứ bảy” (Le Septième Livre des Stances) in năm 1920 của Jean Moréas

Nguồn: Pháp thi tuyển dịch, Phạm Bạch Lĩnh, Trung tâm học liệu, Bộ Văn hoá - Giáo dục và Thanh niên, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean Moréas » Đoản thi (12)