22/05/2024 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh biệt ca
Rondel de l’adieu

Tác giả: Edmond Haraucourt

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2008 07:33

 

Nguyên tác

Partir, c’est mourir un peu,
C’est mourir à ce qu’on aime :
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu.

C’est toujours le deuil d’un voeu,
Le dernier vers d’un poème :
Partir c’est mourir un peu.
Et l’on part, et c’est un jeu,

Et jusqu’à l’adieu suprème
C’est son âme que l’on sème,
Que l’on sème à chaque adieu :
Partir, c’est mourir un peu.

Bản dịch của Vương Tứ Ba

Đi là chết ở trong lòng một ít
Chết cho gì mình yêu dấu trong đời
Mình để lại một ít mình thân thiết
Ở mọi nơi và mọi lúc không ngơi

Đó là cái tang của mong ước mà thôi
Là câu cuối của một bài thơ đẹp
Đi là chết ở trong lòng một ít
Mình ra đi, đấy là một trò chơi

Và cho tới lần cuối cùng vĩnh biệt
Chính hồn mình mình gieo rắc cho người
Mình gieo rắc trong mỗi lần tạm biệt
Đi là chết ở trong lòng một ít

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmond Haraucourt » Vĩnh biệt ca