Tuyết tan cây cỏ xanh tươi,
Ngõ sâu cổng nhỏ vắng người đi ngang.
Ngọn cây giọng hót oanh vàng,
Tiếng đầu tiên báo xuân đang trở về.

tửu tận tình do tại