崔娘詩

清潤潘郎玉不如,
中庭蕙草雪消初。
風流才子多春思,
腸斷蕭娘一紙書。

 

Thôi nương thi

Thanh nhuận Phan lang ngọc bất như,
Trung đình huệ thảo tuyết tiêu sơ.
Phong lưu tài tử đa xuân tứ,
Trường đoạn Tiêu nương nhất chỉ thư.

 

Dịch nghĩa

Vẻ đẹp chàng Phan sáng rạng rỡ, ngọc cũng không bằng,
Trong sân cỏ mọc, tuyết đã tan (ý nói đã sang xuân).
Kẻ phong lưu tài tử nhiều ý xuân (ý nói không chung tình),
(Khiến) nàng Tiêu phải đứt ruột gửi một tấm thư.


Bài thơ này nói về việc Thôi Oanh Oanh 崔鶯鶯 bị Trương Quân Thuỵ 張君瑞 bỏ trong Oanh Oanh truyện 鶯鶯傳 (còn gọi là Hội chân ký 會真記) của Nguyên Chẩn 元稹. Truyện này về sau được Vương Thực Phủ 王實甫 đời Nguyên viết thành vở kịch Tây sương ký 西廂記.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rạng rỡ chàng Phan ngọc chẳng bằng,
Ngoài sân cỏ mọc tuyết tan dần.
Phong lưu tài tử nhiều xuân ý,
Thư gửi nàng Tiêu đứt cõi lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Thanh tú chàng Phan ngọc cũng thua;
Trước sân lan huệ tuyết tan vừa.
Phong lưu tài tử bao tình tứ;
Đứt ruột Tiêu nương một lá thư!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Phan lang tuấn tú còn hơn ngọc
Cỏ rợp sân trước, tuyết đang tan
Ý xuân tài tử kia dào dạt
Tiêu nương đứt ruột bởi thư chàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời