城東早春

詩家清景在新春,
綠柳才黃半未勻。
若待上林花似錦,
出門俱是看花人。

 

Thành đông tảo xuân

Thi gia thanh cảnh tại tân xuân,
Lục liễu tài hoàng bán vị quân.
Nhược đãi Thượng Lâm hoa tự cẩm,
Xuất môn câu thị khán hoa nhân.

 

Dịch nghĩa

Cảnh đẹp của nhà thơ là ở mùa xuân mới
Cây liễu biếc vừa đơm hoa vàng chưa được nửa.
Ví như đợi khi vườn Thượng Lâm hoa nở như gấm
Thì ai ra khỏi cửa đều là người đi xem hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhà thơ ngâm nga cảnh xuân qua
Liễu biếc chồi non chửa rậm rà.
Ví đợi vườn kia hoa tựa gấm
Đầy đường lũ lượt khách xem hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thi nhân thờ thẫn ngắm xuân qua
Lá liễu xanh vàng hai sắc pha
Hoa gấm vườn xinh chừng ý đợi
Xa nhà ngơ ngẩn khách nhìn hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngắm xuân thi sĩ ngỡ ngàng
Bên đường lá liễu xanh vàng phất phơ
Vườn xinh hoa gấm hẳn chờ
Ra nhà khách đứng thẫn thờ nhìn hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xuân mới khách thơ cảm cảnh ngâm,
Liễu vàng liễu biếc chửa ngang tầm.
Cửa ngoài hết thảy đua hoa ngắm,
Hoa gấm như chờ nở Thượng Lâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Thi nhân lặng đón xuân về,
Lá vàng liễu biếc chưa khoe đủ màu.
Đợi rừng hoa gấm nở sau,
Người ra khỏi cửa chỉ hầu ngắm hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhà thơ, cảnh đẹp: đầu xuân,
Liễu xanh, hoa nở một phần vàng tươi.
Thượng Lâm, hoa nếu nở rồi,
Ai ra khỏi cửa là người ngắm hoa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu xuân cảnh đẹp với thi gia
Liễu mới chớm vàng nửa nụ hoa
Nếu đợi vườn vua trăm sắc nở
Ra đường chỉ giống bọn xem hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhà thơ thưởng ngoạn cữ đầu xuân
Liễu thắm chớm vàng chưa được nửa
Nếu đợi Thượng Lâm hoa tựa gấm
Rời thành ai cũng ngắm hoa xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Đầu xuân là cảnh của làng thơ,
Bình phẩm từ ngày liễu mới tơ;
Nếu đợi vườn xuân hoa gấm vóc,
Thiếu gì bướm đón với ong đưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời